رزومه

اهم پروژه های انجام شده(طراحی و اجرا):
* پروژه طراحی و اجرای طرح مقاوم سازی داکت های مجتمع مسکونی ۹طبقه– کاشان – آقای نادر حمیدی -۱۳۹۷/۰۷/۲۴
* پروژه طراحی و اجرای پدستال و تقویت فونداسیون مجتمع مسکونی ۷ طبقه – همدان – پاسداران – آقای مجید شعبانی- ۱۳۹۷/۰۴/۱۴٫
* طراحی و ارائه طرح تقویت خوابگاه خواهران دانشکده علوم پزشکی(نشریه ۳۶۰ – طرح غیر خطی)-مهندسین مشاور طراحان پی پژوه.۱۳۹۷/۰۴/۱۰٫
* طراحی و اجرای طرح مقاوم سازی ساختمان تجاری – مسکونی ۱۳ طبقه –تهران –داراباد-آقای دکتر ایزد پناه.
* طراحی و اجرای طرح مقاوم سازی پروژه مسکونی ۵ طبقه با استفاده از FRP –آقای محمد حرمتی– تهران – جنت آباد.۱۳۹۶/۰۹/۲۶٫
* طراحی و اجرای طرح مقاوم سازی مجتمع درمانی – تجاری . تخریب و برش بتن.اجرای FRP .نصب صفحه و بلت به منظور اجرای ۴ دستگاه پله برقی.موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری کرج – ۱۳۹۶/۰۷/۰۲٫
* طراحی و اجرای طرح مقاوم سازی دو بلوک ساختمانی ۶۴ واحد مسکونی-تهران-اکباتان – خ بیمه۲ – آقای رضا لاجوردی.۱۳۹۶/۰۵/۲۵٫
* پروژه طراحی و آنالیز و طرح مقاوم سازی مسجد حضرت ولیعصر (عج)- روستای خین- خرمشهر- شلمچه – شرکت پارس مرمت ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ .
* پروژه مقاوم سازی و مرمت گنبد خانه و جداره های مسجد حضرت ولیعصر (عج)- روستای خین- خرمشهر- شلمچه – شرکت پارس مرمت ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ .
* پروژه پایدار سازه دیوار های محیطی بانک صادرات-تهران –شرکت پایدار اندیش پارس.۱۳۹۴/۱۱/۲۵٫
* طراحی طرح مقاوم سازی ساختمان مسکونی – تهران بلوار فردوس .۱۳۹۵/۰۲/۱۱٫
* پروژه مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکونی – هشتگرد- شهرک بعثت- آقای حمزه زاده.۱۳۹۵/۰۴/۰۲٫

error: